willa solmare władysławowo

Bryza mrzeżyno
willa solmare władysławowo
17

Views

willa solmare władysławowo
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_zdjecie10.jpgProjekt utworzenia konfederacji został wysunięty w 1858 r. przez Alexandra Gal ta (1817—1893), z pochodzenia Anglika, przedstawiciela kupieckich sfer Montrealu i ministra finansów w rządzie Macdonalda i Car-tiera z 1858 r. Przez usta Galta wystąpiła wówczas Partia Liberalno-Konserwatywna z ideą konfederacji, którą następnie podjęli liberałowie pod przywództwem Roberta Browna, chociaż ci ostatni pojmowali ją węziej, tylko jako unię obu prowincji kanadyjskich. Stworzenie unii federalnej, opartej na odrębnych dla Kanady Wschodniej i Zachodniej parlamentach prowincjonalnych, uważał Robert Brown za najlepszy sposób rozwiązania brytyjsko-francuskich konfliktów oraz pierwszy krok w kierunku zbudowania kanadyjskiego narodu. Sprawa nie była jednak taka prosta, w wirze polemik i dyskusji na początku lat sześćdziesiątych XIX w. brak było stabilizacji politycznej, następowały częste zmiany rządu i kryzysy gabinetowe. W tej sytuacji wystąpił Robert Brown w 1864 r. z propozycją odejścia od systemu partyjnego, widząc w tym najlepszy sposób na przezwyciężenie częstych kryzysów rządowych, walk frakcyjnych i partyjnych, uniemożliwiających stabilizację.

Pozostałe wpisy o turystyce oraz podróżach

Review Overview
User Rating:
0/5
(40 votes)